Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił naszemu Klientowi, który zdecydował się pozwać Idea Bank od którego nabył 5 obligacji emitowanych przez GetBack, zabezpieczenia roszczenia w wysokości 100 000 zł. 

Sąd Okręgowy i uznał, że w świetle zgromadzonego materiału dowodowego istnienie roszczenia poszkodowanego zostało dostatecznie uprawdopodobnione, poszkodowany wystarczająco więc wykazał, że dokonał zakupu obligacji od Idea Bank i że roszczenie związane z ich wykupem nie zostało zaspokojone. W ocenie Sądu poszkodowany wystarczająco wykazał również uprawdopodobnienie interesu prawnego przedstawiając w tym celu skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019 r. ogłoszony przez Idea Bank z którego wynika, że pozwany Bank znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, która stale się pogarsza.

Zabezpieczenia Sąd udzielił poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego Banku, gdyż w ocenie Sądu, był to sposób najbardziej odpowiedni, choć poszkodowany wskazywał również na zabezpieczenie poprzez zajęcie ruchomości Banku.

Zabezpieczenia roszczeń w sprawach naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *